home

          * It wie en is in Boppeslach mei jimme allegearre *          

Keningskeatsen Sneon 27 april 2019

Afbeeldingsresultaat voor kaatsen koningsdag 2019

De Hege Fjouwere

Aanvang: 16:00  (aanwezig 15:45)

Voor senioren en oudere jeugd 
(dinsdagavondcompetitie)

 

Opgave vooraf niet nodig, 

wij 
verwachten jullie gewoon allemaal !
         
De Kaatsagenda op "de Hege Fjouwere" 2019
Vrijdag 26 april
17.00 - 20.30 uur
Startavond
Kaatsen Jeugd