nieuws 2017

          

undefined
                                      

                                             
                                            

In Hommerts waard sneon 15 juli KNKB keatst troch de "pupillen jongen


                                                      

          

           
     

                      

                           

                                                                 
                    

                          
             
                                                                                                                                                                                                                        
                           1e prijs: Partuur 28 Matthys Renema HEEG en Sjouke Beimers BITGUMMOLE
       
           8/7/2017 Matthys heeft de prinsenpartij in Tzum gewonnen en is benoemd tot prins van de partij.                                                                                        Lokwinske Matthys!                                                                                                                                                 
                                             -------------------------------------------------------------------------------

                                           8/7/2017 Fotolink "Midsimmerpartij voor jeugd en senioren":   
                                                    https://myalbum.com/album/vATSZSmEcFSV
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3/7/2017: KNKB priis foar Aizo Veltman.....

undefined


  
Huns-Leons: Jongens Vrije Formatie rest part. +herk.

1e prijs: Partuur 12
Aizo Veltman HOMMERTS
Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
Stefan van der Meer BAARD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25/6 Fotolink Ouder/Kind partij: https://myalbum.com/album/NC6JxgtLl7oC

-----------------------------------------------------------------------------------
Skoallekeatsen ...in Boppeslach foar de famkes!
Yn waar en wyn stienen de famkes op It Sjukelan prachtige partijen te keatsen.
Moaie opslagen en moaie keatsen. Gelokkich waard it waar yn de rin
fan de middei wat better, mar kald bliuw it wol!
Oan it ein fan dizze spannende middei ha

Sacha, Frieda en Jetske in dik fertsjinne 2 priis yn'e wacht sleept

------------------------------------------------------------------------------------------
KF Itens e.o kaatst Federatiewedstrijd "de knakworstenpartij"

Vrijdagmiddag 12 mei kaatsten Bert Veltman en Jelger de Boer mee in de categorie Jongens/meisjes. Acht parturen met elk drie kaatsers op de lijst. Beide mannen haalden de finale!!! 
Uiteindelijk werd het 5-2 4-4 voor Partuur 8: Jelger de Boer (Hommerts), Hessel de Groot (Scharnegoutum) en Julia Paauw (Easterein). Zij kregen de prachtige kransen om de nek. 
Partuur 3 Bert Veltman (Hommerts), Jacob Visser (Scharnegoutum) en Jeffrey van der Werf (Reahûs), werd keurig tweede.  

Het winnende partuur in Itens met naast hun de eindstand van de finale op de telegraaf ............

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krânsen foar Bert Veltman, Henk Hoekstra en Frieda Hofman!


Ysbrechtum 28 april 2017- Onder iets wat koude weersomstandigheden, had de jeugd van de federatie Snits afgelopen vrijdag de primeur de eerste kaatswedstrijd op het nieuwe sportveld.

Dankzij de hulp van vrijwilligers kon er worden gekaatst in vijf categorieën.

undefined

Welpen: 2e prijs verl Siebolt Hofman (Hommerts) en Sacha van Vugt (Hommerts)

Schooljongens 1e prijs Justin de Vries (Heeg) en Ramon Raap (Jutrijp)

2e prijs Johannes Bouma (Lollum) en Henk Hoekstra (Hommerts)

Schoolmeisjes: 1e prijs Iris Oosterbaan (Scharnegoutum) en Frieda Hofman (Hommerts)

2e prijs Marrit Meijer (Wommels) en Jetske de boer (Hommerts)

Jongens/ meisjes: 1e prijs Hessel Postma (Winsum) en Bert Veltman (Hommerts)

2e prijs Ignas Dijkstra (Mantgum), Egbert Bethlehem (Hommerts), Ruerd Andringa (Reahus)

2e prijs verl: Redmer Huitema (Jutrijp) en Willem Koopmans (Scharnegoutum)


------------------------------------------------------------------------------- 
De Kaatsagenda op "de Hege Fjouwere" 2017