Visie KIB

Visie op bewegen voor jonge kinderen van de sportverenigingen in Hommerts-Jutryp.

 

Met het wegvallen van de gymnastiekvereniging is in Hommerts-Jutryp een belangrijke mogelijkheid voor bewegen voor jonge kinderen verloren gegaan in onze dorpen.

Helaas blijkt uit landelijk onderzoek dat kinderen steeds minder vaak bewegen en buitenspelen dan 10 jaar geleden. Dat is zorgelijk, want een goede motorische ontwikkeling is de basis voor levenslang plezier in sporten en bewegen. Jonge kinderen die vaardig zijn in bewegen zullen op latere leeftijd meer  bewegen. En andersom: kinderen die niet goed leren bewegen, hebben minder zelfvertrouwen en vallen eerder uit bij sport.

De drie sportverenigingen in Hommerts-Jutryp zien het belang van algemene bewegingslessen boven het vroeg starten met sportspecifieke vaardigheden.

De voetbalvereniging HJSC, de volleybalvereniging Far Ut en de kaatsvereniging de Boppeslach zijn een samenwerkingsverband aangegaan in het project:  Kind In Beweging ( KIB).

Het op jonge leeftijd aanbieden van bewegingslessen heeft als doelen:

  • Het bevorderen van de grove motoriek, behendigheid en balans door het oefenen van alle beweegvormen.
  • Het ervaren van spelplezier door uitdagende en fantasierijke spelvormen
  • Het vergroten van zelfvertrouwen door op het juiste niveau beweegvormen aangeboden te krijgen.
  • Het ontwikkelen van sociale vaardigheden door met leeftijdgenoten samen te spelen
  • Het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht door spelvormen.
  • Het stimuleren van  buitenspelen zodra het weer het toe laat.

 

KIB is voor alle kinderen van 3 tot 7 jaar. Na deze periode kunnen de kinderen hun sportactiviteiten voortzetten bij de verenigingen.

Bevoegde trainers leiden KIB waarbij vrijwilligers van de verenigingen hun ondersteunen. 

We werken  met een beweegprogramma dat is opgesteld door de buurtsportcoach. Van ouders vragen we om laagfrequent aanwezig te zijn bij de activiteit. Dit om te ondersteunen bij extra aandacht die kinderen soms nodig hebben ( toiletgang, ongelukjes). Dit is tevens een gelegenheid om de ouders betrokken te houden bij het project.

De verenigingen faciliteren KIB met materiaal, financiële garantie en vrijwilligers.

De KIB activiteiten zijn aansluitend aan de schooltijden om de naschoolse tijd sportieve en sociale  invulling te geven.

Sport ook gezellig mee en word lid!

Meld je aan!