home

               * It wie en is in Boppeslach mei jimme allegearre *             

                   Snein 22 April: In slagge start "Keatsdei foar de jeugd"

                                 
                   
De jeugd van "De Boppeslach" heeft de eerste kaatsaktiviteit weer gehad. Spelletjes uitgezet op het kaatsveld en georganiseerd door kaatstrainer Lex Potma met hulp van Evelien v.d  Land, Johan de Boer en Bart van Kalsbeek. Een viertal spelletjes moest worden afgewerkt: nl. voetkeatsen, uitslaan naar de hoeken, opslaan tegen objecten en in echte "wetter-estafette". Het eindspel was spectaculair te noemen. Dit was het ei gooien, erg verassend en nog nooit eerder vertoont op de Hege fjouwere. Alle jeugd en belangstellenden werden nog getrakteerd op heerlijke patat en warme hapjes, gebakken door Janet en Jildou. Kortom: een geslaagde warme middag!     

                       Foto's Klik hier: https://myalbum.com/album/zR9BwZdR6lpz                                               

                                                                                        
                                                    

                 
               
                   
                                          
                                                  

                                                                                        
                            
                                                           
                                                   
De Kaatsagenda op "de Hege Fjouwere" 2018

Vrijdag 27 april:
16.00 uur
Keningskeatsen 
Oudere jeugd en senioren.

 Zondag 13 Mei:
10.00 uur
Skoalfamkes KNKB   Zondag 10 juni:
10.00 uur
Jongens KNKB
Vrijdag 15 juni:
19.00 uur
Interland Balk/Hommerts
Zaterdag 16 juni:
15.00 uur
OuderKind partij
Vrijdag 13 juli:
16.00 uur
Federatie alle categorieën
Zaterdag 14 juli:
13.00 uur Jeugd
15.00 uur Senioren
Midsimmerdei - keatsen
Woensdag 1 aug:
PC Franeker
Woensdag 8 aug:
Freule Wommels
Vrijdag 31 aug:
19.00 uur
Slotpartij Jeugd beginners/welpen/ pupillen
20.00 uur
Puberpartij Skoaljongens/
famkes en âlder
Zondag 9 sept:
11.00 uur
Freonenpartij