home

          * It wie en is in Boppeslach mei jimme allegearre *          


*****


De eindstand van het competitiekaatsen op de dinsdagavond staat op de site.*****


Keningskeatsen Sneon 27 april 2019

Afbeeldingsresultaat voor kaatsen koningsdag 2019

De Hege Fjouwere

Aanvang: 16:00  (aanwezig 15:45)

Voor senioren en oudere jeugd 
(dinsdagavondcompetitie)

 

Opgave vooraf niet nodig, 

wij 
verwachten jullie gewoon allemaal !