home

                       ***** KF De Boppeslach 10-jier!! *****

De herfst begint, de paddenstoelen komen weer uit de grond, het gras op het kaatsveld kleurt hier en 

daar wit, regen, zon en wind.

Het luidt het einde van ons kaatsseizoen in, de laatste partij, met vrienden, door vrienden, onze freonenpartij....

 


                                                   https://photos.app.goo.gl/XPW8kgJLCKl3JIH83

Namens De Boppeslach,

Gonny en Marjan


                                           
                                             
                                           10/9/2017 Fotolink "Freonenpartij": 
In Hommerts waard sneon 15 juli KNKB keatst troch de "pupillen jongens" en ús eigen Matthys, Niek en Siebolt. It wie in moaie keatserij. Deselde sneon wiene der mear jeugdleden yn aksje en elders oan it keatsen.
                   
                         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

           Uitslagen Jeugd "de Boppeslach" kaatsers: 
                                            
                                     Sneon 22 juli: Federatie Pupillen Workum: 1e prijs voor Johannes de Boer en Tymen Bylsma                                        Snein 23 juli: Knkb welpen Folsgare: 1e prijs voor Johannes de Boer en 
                                                    Lieuwe van der Kamp (Nijland)                                                                                                                        Snein 23 juli: Knkb welpen famkes (A-klasse) Schalsum: 2e prijs Brecht Renema (Heeg)                                                                     en Nina-Claire  Wijning (St Annaparochi)                                                                                                        Snein 23 juli: Knkb schooljongens (A-klasse) St Annaparochi: 2e prijs Jitze Floris (Joure)                                                                    en Verry van der Meer (St. Annaparochi)                                                                                                         Snein 23 juli: Knkb Jongens Heerenveen: 2e prijs Anco Vroom (Britsum), Aizo Veltman                                                                        en Hessel Postma (Winsum) 

                     Allemaal gefeliciteerd met jullie prijs!!                                                                                 
                                                                                       
                             
                          

                          


          

           
     

                          

                           

                                                                                            

                                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KNKB priizen ôfrûne weekein foar Frieda, Jelger en Aizo ...


                           
      
                                                                      


.
                       
      
                                                                                                                                                      
                                                                         
undefined
                                                    
                           
                           Sneon 15 juli: KNKB jongens Exmorra, twadde prys foar  Jelger de Boer, mei Martijn Wiersma en                                                                                                             Jasper de Boer

Sneon 15 juli: KNKB schoolmeisjes Spannum: 2e prijs in de herkansing voor Frieda Hofman en                                                                                                        Lisanne Leyenaar

Snein 16 juli: KNKB jongens Makkum: 1e prijs voor Aizo Veltman, Wessel van Wier en Bouke Folkerts
undefined
                                                                                                                                                   
                                                                 1e prijs: Partuur 28 Matthys Renema HEEG en Sjouke Beimers BITGUMMOLE
       
           8/7/2017 Matthys heeft de prinsenpartij in Tzum gewonnen en is benoemd tot prins van de partij.                                                                                        Lokwinske Matthys!                                                                                                                                                 
                                             -------------------------------------------------------------------------------

                                           8/7/2017 Fotolink "Midsimmerpartij voor jeugd en senioren":   
                                                    https://myalbum.com/album/vATSZSmEcFSV
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3/7/2017: KNKB priis foar Aizo Veltman.....

undefined


  


Huns-Leons: Jongens Vrije Formatie rest part. +herk.

1e prijs: Partuur 12
Aizo Veltman HOMMERTS
Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
Stefan van der Meer BAARD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25/6 Fotolink Ouder/Kind partij: https://myalbum.com/album/NC6JxgtLl7oC

-----------------------------------------------------------------------------------

Skoallekeatsen ...in Boppeslach foar de famkes!
Yn waar en wyn stienen de famkes op It Sjukelan prachtige partijen te keatsen.
Moaie opslagen en moaie keatsen. Gelokkich waard it waar yn de rin
fan de middei wat better, mar kald bliuw it wol!
Oan it ein fan dizze spannende middei ha

Sacha, Frieda en Jetske in dik fertsjinne 2 priis yn'e wacht sleept
------------------------------------------------------------------------------------------
KF Itens e.o kaatst Federatiewedstrijd "de knakworstenpartij"

Vrijdagmiddag 12 mei kaatsten Bert Veltman en Jelger de Boer mee in de categorie Jongens/meisjes. Acht parturen met elk drie kaatsers op de lijst. Beide mannen haalden de finale!!! 
Uiteindelijk werd het 5-2 4-4 voor Partuur 8: Jelger de Boer (Hommerts), Hessel de Groot (Scharnegoutum) en Julia Paauw (Easterein). Zij kregen de prachtige kransen om de nek. 
Partuur 3 Bert Veltman (Hommerts), Jacob Visser (Scharnegoutum) en Jeffrey van der Werf (Reahûs), werd keurig tweede.  

Het winnende partuur in Itens met naast hun de eindstand van de finale op de telegraaf ............

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krânsen foar Bert Veltman, Henk Hoekstra en Frieda Hofman!


Ysbrechtum 28 april 2017- Onder iets wat koude weersomstandigheden, had de jeugd van de federatie Snits afgelopen vrijdag de primeur de eerste kaatswedstrijd op het nieuwe sportveld.

Dankzij de hulp van vrijwilligers kon er worden gekaatst in vijf categorieën.

undefined

Welpen: 2e prijs verl Siebolt Hofman (Hommerts) en Sacha van Vugt (Hommerts)

Schooljongens 1e prijs Justin de Vries (Heeg) en Ramon Raap (Jutrijp)

2e prijs Johannes Bouma (Lollum) en Henk Hoekstra (Hommerts)

Schoolmeisjes: 1e prijs Iris Oosterbaan (Scharnegoutum) en Frieda Hofman (Hommerts)

2e prijs Marrit Meijer (Wommels) en Jetske de boer (Hommerts)

Jongens/ meisjes: 1e prijs Hessel Postma (Winsum) en Bert Veltman (Hommerts)

2e prijs Ignas Dijkstra (Mantgum), Egbert Bethlehem (Hommerts), Ruerd Andringa (Reahus)

2e prijs verl: Redmer Huitema (Jutrijp) en Willem Koopmans (Scharnegoutum)


-------------------------------------------------------------------------------


Mooi artikel van "De Boppeslach" uit @JutrijpHommerts
in het Fries
Dagblad!! door: @PietJanNauta (d.d 27 april 2017)

Afbeelding weergeven op Twitter


 
De Kaatsagenda op "de Hege Fjouwere" 2017