vereniging & bestuur

Kaatsen is een sport voor jong en oud. Een sport met een rijke traditie. Maar ook een sport die meegaat in de tijd. Van een ledenpartij in het eigen dorp tot het oudste sportevenement van Nederland, de PC in Franeker. Wat kaatsen voornamelijk gemeen heeft, is de sfeer. De sfeer van saamhorigheid, ontspanning en gezelligheid. Van ontmoeting tot vriendschap. Kaatsen neemt je mee. 

Kaatsen is ook de sport van de 3 T's. Techniek, Tactiek en Tragiek. De techniek om de kaatsbal juist te raken. De tactiek om de tegenpartij net een stapje voor te zijn. En, de tragiek, het kleine verschil tussen winst en verlies. Maar kaatsen is ook de strijd om iedere punt, de blijdschap om een 'boppeslach' en met een krans om de nek naar huis fietsen. Kortom, een sport met velerlei gezichten.

Kom gerust eens langs, proef de sfeer van het kaatsen, ... en wie weet komt er nog meer van. Wij zien u graag terug op het kaatsveld 'de Hege Fjouwere'. 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door onderstaand .pdf document te downloaden, in te vullen en aan één van de bestuursleden te geven. De Boppeslach kent ook een beleidsplan. Het beleidsplan vindt u onderaan deze pagina.

het bestuur,

Coos Veltman - Marjan Pranger - Bert Bosma - Geert Dozeman - Karin Miedema

postadres 'De Boppeslach'

Jeltewei 30
8622 XS  HOMMERTS

kfdeboppeslach@gmail.com

rekening nummer De Boppeslach : IBAN nr. NL 97 RABO 0116 9229 82
Ċ
Pieter Jukema,
27 mei 2016 07:35
Ċ
Pieter Jukema,
26 jan. 2015 11:07