Keningsdei iepening fan it keatsseizoen yn us doarpen

24 april 2021

Start om 13.30 de jongste jeugd. Om 16.00 de jeugd (fanof it middelbier underwiis), de jong folwoeksenen en de betûfte folwoeksenen oan bar.

Lees meer

Start voor de jeugd op Koningsdag

23 april 2021

We starten om 13.30 uur en eindigen om 15.45 uur

Lees meer

We sjogge jimme ynkoarten wer!

09 april 2021

De maaitiid komt der wer oan en dan wolle we graach wer útein sette op de Hege Fjouwere. Sterker noch, de keatsers binne net te hâlden.

Lees meer

KIB, ....ik heb je

02 februari 2021

Lees meer

Sport ook gezellig mee en word lid!

Meld je aan!