Bestuur

Kaatsen is een sport voor jong en oud. Een sport met een rijke traditie. Maar ook een sport die meegaat in de tijd.

Van een ledenpartij in het eigen dorp tot het oudste sportevenement van Nederland, de PC in Franeker. Wat kaatsen voornamelijk gemeen heeft, is de sfeer. De sfeer van saamhorigheid, ontspanning en gezelligheid. Van ontmoeting tot vriendschap. Kaatsen neemt je mee.

Kaatsen is ook de sport van de 3 T's. Techniek, Tactiek en Tragiek. De techniek om de kaatsbal juist te raken. De tactiek om de tegenpartij net een stapje voor te zijn. En, de tragiek, het kleine verschil tussen winst en verlies. Maar kaatsen is ook de strijd om iedere punt, de blijdschap om een 'boppeslach' en met een krans om de nek naar huis fietsen. Kortom, een sport met velerlei gezichten.

Kom gerust eens langs, proef de sfeer van het kaatsen, ... en wie weet komt er nog meer van. Wij zien u graag terug op het kaatsveld 'de Hege Fjouwere'.

het bestuur,

Coos Veltman - Evelien van der Land - Karin Miedema - Bert Bosma - Geert Dozeman


Commissies

 Bestuur

 

 Voorzitter Coos Veltman

 0515-443212

 Secretaris Evelien van der Land 

 06-81421471

 Penningmeester Bert Bosma

 06-20864494 

 Algemeen Geert Dozeman 

 0515-443382

 Algemeen Karin Miedema 

 0515-442687

 Jeugdcommissie

 

 Janet Gietema 

 0515-443212

 Sponsorcommissie

 

 Pieter Jukema 

 0515-444766

 Jan Krist

 0515-422697

 Sybrand Gerlofs 

 

 Competitiecommissie

 

 

 

 Cateringcommissie

 

 Eddy Wiersma 

 0515-443599

 Folkert Groenveld 

 0515-424517

 Sigrid Nagelhout

 

 Pietsje Gietema 

 0515-442666

 Jildou Kroes

 0515-443207

 Materialencommissie

 

 Joop van der Goot

 0515-442926

 Sjouke Miedema 

 0515-411398

 Ysbrand de Jager 

 0515-442687 

 Ledenadministratie

 

 Bert Bosma 

 06-20864494 

 

Vragen? Neem contact op!

Wat moet je nog weten?

  • Wanneer je bent ingedeeld bij één van de wedstrijden op de Hege Fjouwere, dan zien we je graag op tijd op het veld. Ben je verhinderd, dan zorg je zelf voor een vervanger.
  • De sleutel van het hek, bij de ingang van de sportvelden, hangt in de container. 
  • De EHBO kist ligt achter in de materialencontainer.
  • Bij de hoofdingang van het dorpshuis hangt een AED apparaat.
  • Telefoonnummer dokterswacht: 0900-1127112
  • Alarmnummer 112
  • Parkeer je fiets in het gras naast de weg en niet midden op de weg of op de stoep. 

Sport ook gezellig mee en word lid!

Meld je aan!