Schema trainingen jeugd 2024

De eerste trainingen van 2024 zijn op woensdag 24 april en op donderdag 25 april. De trainingen staan dit jaar onder leiding van Irma Jaarsma, Bert Veltman, Aizo Veltman, Laura Dozeman, Folkert Wesselius en Frieda Hofman. Hieronder staat het schema van de trainingen. De nieuwe kaats(t)ers uit groep 4 van de basisschool zullen toegevoegd worden bij de groep van woensdagmiddag 16:15 tot 17:15 uur.

  


Agenda jeugd 2024

Dit jaar zijn er weer vele activiteiten voor de jeugd, hieronder is in een overzicht te zien wanneer de activiteiten plaats zullen vinden.

24/25 april Wo/Do n.t.b. Eerste training
1 mei Woensdag 16:00 Startdag, voor alle kinderen van de basisschool
25 mei Zaterdag 9:30 Ledewedstrijd: voor alle kinderen van de basisschool
23 juni Zondag 15:00-18:00 Ouder-Kind kaatsen
6 juli Zaterdag 10.00 Lyts Hommerts-Jutryp partij
10 juli Woensdag 16:15 Ledewedstrijd: voor alle kinderen van de basisschool
30 augustus Vrijdag 10:30 Keatskamp; tot zaterdag 10:30
       

 


Agenda Senioren 2024

De agenda foar 2024 is bekend. Hjirunder is in oersicht mei de datums wanneer der aksje is op us keatsfjild de Hêge Fjouwere.

22 april Moandie 20.00 Jierfergadering De Boppeslach op de Hêge Fjouwere 20.00
28 april Snein 13.00 Start keatsseisoen junioaren en senioren, Jeu de Pelote
26 mei Snein 10:00 KNKB Jongens afd. + opstap
14 juni Freed 16.00 Federatiepartij
22 juni Sneon 10.00 KNKB Schoolmeisjes en Meisjes A + B
22 juni Sneon 16:00 Midsimmerpartij
23 juni Snein 13:00 Ouder-kindpartij
6 juli Sneon 14:00 Hommerts-Jutryppartij
13 juli Sneon 19:00 Puberpartij <17 jier
21 juli Snein 13:00 Jongereinpartij 17-30 jier
8 september Snein 11:00 Freonenpartij
15 september Snein 10:00 Kofferbak ferkeap
22 september  Snein 14:00 Tinte opromje

Sport ook gezellig mee en word lid!

Meld je aan!