Uitslag KNKB pupillen jongens

Op zaterdag 6 augustus is werd er op de Hege Fjouwere gekaatst door de pupillen jongens. Hieronder de prijswinnaars in de A- en B-Klasse.

Pupillen Jongens A-Klasse

1ste prijs: Melle Talsma en Niek DIjkstra

2de prijs:  Joachim Schaaf en Sigert Bouma

Pupillen Jongens B-Klasse

1ste prijs: Roan Luimstra en Thomas Zeinstra

2de prijs:  Sem van der Wei en Roan van Swinden Koopmans

3de prijs:  Harmen Faber en Andries Durk Hettinga

3de prijs:  Ale Reitsma en Hilwert Kuiper

1ste herkansing: Siete Wassenaar en Daniël de Boer

2de herkansing:  Melle Talsma en Auke Pieter Kalsbeek


Terug naar overzicht

Sport ook gezellig mee en word lid!

Meld je aan!