Uitslag KNKB welpen jongens

Op zaterdag 6 augustus is werd er op de Hege Fjouwere gekaatst door de welpen jongens. Hieronder de prijswinnaars in de A- en B-Klasse.

Welpen jongens A-Klasse

1ste prijs: Jitse Jan Kroondijk en Gerlof Schuiling
2de prijs:  Harke Slagman en Imro van der Meer

B-Klasse

1ste prijs: Jasper Tjepkema en Roan Bruinsma
2de prijs:  Meint van der Zwaag en Bonne Talsma

1ster prijs herkansing: Dooitsen Fopma en Bas Haaksma


Terug naar overzicht

Sport ook gezellig mee en word lid!

Meld je aan!