De wol + net keatser <30 jier

Dit jier waard foar it earst de wol + net keatser organiseert, mei direct in grutte opkomst. Der stiene yn totaal 18 partoer op de list.

Dit jier waard foar de jongerein keatsers fan De Boppeslach foar it earst dizze party organiseare. De wol + net keats party hâld yn dat in actief keatser mei in net actief keatser meidwaan moest, ek waard der mei in grutte bal keatst.

De net (actief) keatser koe in âld keatser wêze, in keatser wêze die it inkeld ris dien hie, mar der stiene ek genôch op'e list die nea keatst hien. Dit resultearde yn in moaie keatsdei, wêr at de lêste bal krekt foar seizen slein waard. 

Yn de winaarsronde
1ste: Ramon en Pieter
2de:  Aizo en Jorrit
3de:  Bart en Luc

Yn de herkansingronde
1ste: Lex en Mark
2de:  Laura en Ilona

 

 


Terug naar overzicht

Sport ook gezellig mee en word lid!

Meld je aan!