Afsluitende freonepartij

10 septimber is de lêste wedstriid ferkeatst fan dit jier ferkeatst. Sa as elk jier waard dit seizoen ôfsluten mei de freonepartij. Der waard yn in A, B en C-klasse keatst, wêr de folgende winnaars ut kommen binne.

A-Klasse
1ste: Jelger & Redmer
2de: Lammert & Egbert
1ste. herk.: Redmer & Henk

B-Klasse
1ste: Bart & Sigrid
2de: Ysbrand & Kleas
1ste. herk.: Lammert & Tijs

C-Klasse
1ste: Lieuwe & Jan
2de: Karin & Tryntsje
1ste herk.: Bregtje & Tjitske


Terug naar overzicht

Sport ook gezellig mee en word lid!

Meld je aan!