16 juli 2021 Regiowedstrijd met 68 kaatsers.

Regiowedstrijd met 68 kaatsers speelden voor de prijzen. De jeugdspelers van de Boppeslach lieten zich ook goed zien.

In alle categorieën werden prijzen behaald. Rond 20.30 uur viel de laatste slag. Die was bij de welpen jongens, daar werd een spannende finale gekaatst. De uitslagen waren als volgt:

Welpenmeisjes:

1e prijs:           Rosalie ten Brink, Scharnegoutum

                        Ilse Amels, Makkum

2e prijs:            Ilse Lanting, Scharnegoutum

                        Vera Raap, Jutrijp

3e prijs:            Marit Hoekstra, Scharnegoutum

                        Esther Lootsma, Goenga

 

Welpenjongens:

1e prijs:            Rindert Douma, Wytgaard

                        Rinze Berend Beimers, Wjelsryp

2e prijs:            Jesse Moos, Reduzum

                        Thymen van der Meer, Scharnegoutum

3e prijs:            Daniel de Boer, Tjerkwerd

                        Piet de Jong, Lytsewierum

                        Edwin Cnossen, Jutrijp

Schooljeugd

1e prijs:            Frans Oosterbaan, Scharnegoutum

                        Jelke Veldhuis, Raerd

2e prijs:            Ruurd Oosterbaan, Scharnegoutum

                        Sjirkje Vrieswijk Achlum

1e herkansing  Daan Harkema, Grou

                        Jesse Hoitema, Itens

Jongens/meisjes

1e prijs:            Folkert Wesselius, Hommerts

                        Afke Marij vd Goot, Goenga

2e prijs:            Meint Ligthart, Itens

                        Jochem Lootsma, Goenga

                        Lynette Ypey, Witmarsum

Pupillen:

1e prijs:           Tseard Witteveen, Reahus

                        Sylvan Verhoef, Raerd

2e prijs:            Jildert Bouma, Easterlittens

                        Jorrit Boersma, Scharnegoutum

1e herkansing  Jesper de Jong, Easterlittens

                        Melle vd Werf, Scharnegoutum

                        Floorke de Boer, Hommerts

2e herkansing  Ruben Hendriks, Balk

                        Pieter vd Bij, Hommerts

 


Terug naar overzicht

Sport ook gezellig mee en word lid!

Meld je aan!